diensten

Diensten

diensten

Diensten

C-clus biedt begeleiding in het verder professionaliseren en soms juist vereenvoudigen van werken aan kwaliteit en veiligheid. Dit doe ik door vanuit een praktische invalshoek organisatieadvies te geven. Management, kwaliteitsfunctionarissen, leidinggevenden en teams kunnen gebruik maken van mijn diensten.

Ik kan uw organisatie ondersteunen bij:

kwaliteitsmanagementsysteem

(Her)inrichten managementsysteem

Het (her)inrichten van en werken met een kwaliteitsmanagementsysteem met als doel organisatiebrede kwaliteitsbeheersing.

inspirerend

Inspireren & enthousiasmeren

Het inspireren en enthousiasmeren van medewerkers om kwaliteitsgericht aan de slag te gaan in de dagelijkse werkzaamheden.

kwaliteitscertificaat

Behalen kwaliteitscertificaat

Het maken van stappen en keuzes die moeten worden gemaakt voor het behalen van een kwaliteitscertificaat (bijvoorbeeld ISO of HKZ).

coachen van medewerkers

Coachen

Het coachen van medewerkers bij kwaliteitsvraagstukken. Medewerkers inspireren en ondersteunen bij het verwezenlijken van doelen. Maar ook ondersteuning bij de ontwikkeling als professional.

interim kwaliteitsadviseur

Interim kwaliteitsadviseur

Bij tijdelijke vervanging binnen uw organisatie (bij bijvoorbeeld ziekte of zwangerschapsverlof) kan C-clus ingeschakeld worden als interim kwaliteitsadviseur.