c-clus

Over C-clus

c-clus

Over C-clus

Mijn filosofie is dat kwaliteitsmanagement regelmatig aandacht verdient. De C van C-clus staat dan ook voor cyclisch. In de cyclus van de opwaartse spiraal bereikt een organisatie namelijk een steeds hoger kwaliteitsniveau. Ik bied met C-clus daarbij graag de helpende hand met organisatieadvies. Dat doe ik door af te stemmen op ontwikkelingen en kwaliteitsaspecten binnen organisaties en bedrijfsprocessen.

De rode draad is het structureel bewaken van de kwaliteit in de bedrijfsstrategie. Op die manier kost het beduidend minder moeite om het niveau te bereiken waarop kwaliteit in zorg- en dienstverlening gewaarborgd kan worden. Dit heeft als resultaat kwaliteitsmanagement met een officiële kwaliteitsgarantie.

Kernwaarden

De kernwaarden welke ik bij elke opdracht als startpunt meeneem zijn:

praktisch

Praktisch

De kracht van C-clus ligt in een functionele vertaalslag van theorie naar dagelijkse praktijk

cyclisch

Cyclisch

C-clus werkt volgens een logische volgorde, gebaseerd op de zogeheten PDCA-cyclus waarbij de letters staan voor: Plan, Do, Check en Act.

procesmatig

Procesmatig

C-clus ziet de diverse activiteiten niet als losse onderdelen, maar als een geschakeld onderdeel van de totale procesketen binnen de organisatie.

samenhang

Samenhang

In de aanpak van C-clus zijn acties, processen en plannen nauwkeurig op elkaar afgestemd.

resultaatgericht

Resultaatgericht

Bij C-clus kunt u vertrouwen op een heldere omschrijving van het beoogde resultaat. Deze is gebaseerd op het welbekende SMART-principe: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

inspirerend

Inspirerend

Wie samen met C-clus werkt aan organisatieontwikkeling en kwaliteit raakt al snel net zo enthousiast als ik: kwaliteitsbeleid is leuk!