C-clus
C-clus is een initiatief van Thea Postma, verpleegkundige (HBO-V) en gediplomeerd aan de lerarenopleiding Verpleegkunde (LOV). Ook volgde ze in 2006 de training ‘Lead auditor’ bij Lloyds. Door deze ondergrond beheerst Thea de kunst om theoretische kennis in precies de juiste toonzetting over te brengen naar gevarieerde toehoorders; zowel individueel als groepsgewijs, bijvoorbeeld aan managementteams, kwaliteitsfunctionarissen, leidinggevenden en andere collegiale groepen.

Thea Postma kan bogen op ruime praktijkkennis van de zorgsector. Zij was jarenlang werkzaam op de afdeling Opleiding, Vorming en Training in verpleeghuizen. Ook werkte zij als kwaliteitscoördinator in een organisatie voor seniorenzorg. In die functie heeft zij zich beziggehouden met organisatieontwikkeling in brede betekenis en de ontwikkeling van integraal kwaliteitsmanagement in het bijzonder. Mede dankzij Thea’s inzet heeft deze organisatie, als een van de eerste in de sector, het HKZ/ISO-certificaat behaald.

Waarom de naam C-clus?
Kwaliteitsmanagement verdient regelmatig de aandacht, luidt de filosofie van C-clus. Dat ziet u terug in de bedrijfsnaam, waarbij de ‘C’ staat voor: cyclisch. In de cyclus van de opwaartse spiraal bereikt een organisatie een steeds hoger kwaliteitsniveau. C-clus biedt daarbij graag de helpende hand, door zich te focussen op organisatieontwikkeling en kwaliteitsaspecten in bedrijfsprocessen en organisatieadvies en training hierop nauwlettend af te stemmen. Dus geen standaardoplossingen maar maatwerk!

Wat zijn de kernwaarden van C-clus?

  • Praktisch: de kracht van C-clus ligt in een functionele vertaalslag van theorie naar dagelijkse praktijk.
  • Cyclisch: C-clus werkt volgens een logische volgorde, gebaseerd op de zogeheten PDCA-cirkel, waarbij de letters staan voor: plan, do, check, act.
  • Procesmatig: C-clus ziet de diverse activiteiten niet als losse onderdelen, maar als geschakelde onderdeel van de totale procesketen binnen de organisatie.
  • Samenhang: in de aanpak van C-clus zijn acties, processen en plannen nauwkeurig op elkaar afgestemd.
  • Resultaatgericht: bij C-clus kunt u vertrouwen op een heldere omschrijving van het beoogde resultaat, gebaseerd op de welbekende SMART-doelen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
  • Inspirerend: wie samen met C-clus werkt aan organisatieontwikkeling en -kwaliteit raakt al snel net zo enthousiast: kwaliteitsbeleid is leuk!