C-clus biedt vanuit een praktische invalshoek advies en coaching aan management, kwaliteitsfunctionarissen, leidinggevenden en teams. Dit kan zowel individueel als groepsgewijs. Ieder advies- of coachingstraject is maatwerk! Dat wil zeggen dat dit precies wordt afgestemd op uw organisatie, met als doel om het werken aan kwaliteit inspirerend en functioneel te maken. Onder begeleiding van C-clus wordt kwaliteitsmanagement een automatisme; op die manier bereikt uw organisatie bijna ‘vanzelf’ het niveau waarop u kwaliteit in zorg- en dienstverlening kunt borgen.

De kernwaarden van C-clus zijn verweven in alle advies- en coachingstrajecten. Daarbij kunt u denken aan:

  • Het (her)inrichten en werken met een procesgeoriënteerd kwaliteitsmanagementsysteem;
  • Het ontwikkelen, implementeren en borgen van een (digitaal) kwaliteitshandboek;
  • Het inspireren en enthousiasmeren van medewerkers om kwaliteitsgericht aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk;
  • De stappen en keuzes die moeten worden gemaakt voor het behalen van het kwaliteitscertificaat.

Een resultaat om trots op te zijn
Het eindresultaat van een advies- of coachingstraject, verzorgd door C-clus, is een werkbaar, inspirerend en praktisch kwaliteitsmanagementsysteem als heldere leidraad voor het managen op kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Op deze manier wordt werken aan kwaliteit gemakkelijker, zichtbaarder en….leuker!

C-clus kan u ook begeleiding bieden bij overige organisatieontwikkelingen, zoals:

Beleidsdagen
Missie, visie en strategische doelen; allemaal aanleidingen om periodiek de koers van de organisatie te verifiëren en – zo nodig – te actualiseren. C-clus biedt ondersteuning aan de hand van een zogeheten SWOT-analyse (een sterkte-zwakteanalyse, gebaseerd op de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats). Op basis hiervan kunnen directie en/of managementteam beoordelen of de organisatie nog op de gewenste koers zit en of bijstellingen nodig zijn. Voor allerhande vraagstukken die daarbij een rol spelen, heeft C-clus toepasselijke werkvormen ontwikkeld om de organisatie op een inspirerende en praktische wijze op koers te brengen of te houden!


Leidinggeven
Hoe geef je vorm aan je rol als leidinggevende, afgestemd op de missie, visie en strategische doelen van de organisatie? Hoe stuur je op processen in het kwaliteitsmanagementsysteem? In workshops, gericht op deze items, biedt C-clus leidinggevenden in diverse werkvormen ondersteuning om zich in hun werkveld te ontwikkelen.


NB. Op verzoek kan C-clus ook andere trainingen ontwikkelen,
gericht op kwaliteitsprocessen binnen uw organisatie.